Webový katalog Knihovny Národního muzea, oddělení časopisů obsahuje záznamy přírůstků periodik od roku 2006. Jedná se převážně o bohemikální periodika vycházející v běžném roce, která jsou získávána formou povinného výtisku. Katalog je průběžně doplňován novými přírůstky i záznamy dokumentů z 19. a první poloviny 20. století zpracovaných v retrokatalogizaci.

U dokumentů, které jsou dostupné v digitální podobě, je možný prolink na plné texty těchto dokumentů.

Záznamy periodik před rokem 2006 naleznete v naskenovaném lístkovém katalogu oddělení periodik na: https://retris.nkp.cz/. Malá část bohemikálních periodik, která začala vycházet v období 1990–2006, není zatím zdokumentována v lístkovém ani on-line katalogu. Dotazy na dostupnost na níže uvedené mailové adrese.

Objednávání dokumentů ke studiu: Dokumenty lze objednávat pouze k prezenčnímu studiu do studovny periodik KNM nebo do studovny v depozitáři Terezín na adrese: casopisy@nm.cz.

Varianty možných signatur a jejich dostupnost:
Studovna Praha 7 – signatury začínající písmenem Z do roku vydání 1999 včetně
Studovna Praha 7 – signatury obsahující zkratku Skř. nebo slovo Skříň
Studovna Terezín – signatury začínající písmenem Z od roku vydání 2000 včetně
Studovna Terezín – signatury začínající písmeny T, R, a lokace Radonice a Peruc

Vyhledávání v souborném katalogu Národního muzea najdete ZDE